2019 rugpjūčio 25 d., sekmadienis
 
Žiūrėkite naujausią laidą BTV tinklapyje
Laida rodoma
BTV
Šeštadieniais
8:45
 
 

Sveikatos aktualijos

Keičiasi žmonių palaikų vežimo, laikymo ir šarvojimo reikalavimai

Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba (VVSPT) informuoja, kad nuo 2011 m. sausio 23 d. keičiasi Lietuvos higienos norma HN 91:2007 „Žmonių palaikų vežimas, laikymas, šarvojimas. Bendrieji higienos reikalavimai“. Daugumos pakeitimų tikslas – suderinti higienos normos nuostatas su Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo pakeitimais, įsigaliojusiais nuo šių metų pradžios.

Visuomenei aktualiausios naujovės – pasikeitė žmogaus palaikų paruošimo šarvoti sąvoka ir nebereglamentuojamas atstumas tarp laidojimo paslaugas teikiančių įstaigų ir gyvenamųjų namų bei vaikų ugdymo įstaigų.

Iki šiol asmens sveikatos priežiūros bei teismo medicinos ekspertizės įstaigos mirusiojo palikus artimiesiems privalėdavo grąžinti supakuotus į specialius maišus.

Teikti laidojimo paslaugų jos neturi teisės. Po higienos normos pakeitimo žmogaus palaikų paruošimu šarvoti nebelaikomas palaikų aprengimas ir paguldymas į karstą asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ar Valstybinėje teismo medicinos tarnyboje.

Taigi sudarytos galimybės artimiesiems prašyti gydymo ar medicinos ekspertizės įstaigos darbuotojų, kad šie pagelbėtų mirusįjį aprengti ir paguldyti į karstą.

Anksčiau reikalauta, kad laidojimo paslaugų teikėjai išlaikytų 50 m atstumą nuo palaikų laikino laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo patalpų iki gyvenamųjų namų ir vaikų ugdymo įstaigų sklypo ribos. Šios higienos normos nuostatos atsisakyta, nes ji nėra tiesiogiai susijusi su žmonių sveikatos sauga ir priklauso ne Sveikatos apsaugos ministerijos, o Aplinkos ministerijos reguliavimo sričiai. 

SAM inf.

 
 
© UAB Sveikatos ABC   Reklama
Dizaino sprendimas: Deform
Techninis sprendimas: PGS
“Sveikatos ABC”
Redakcijos adresas:
Inovacijų g. 4, LEZ, Kauno raj.
Tel. (8 37) 328008
Faks. (8 37) 338487
redaktore@sveikatosabc.lt