2019 lapkričio 15 d., penktadienis
 
Žiūrėkite naujausią laidą BTV tinklapyje
Laida rodoma
BTV
Šeštadieniais
8:45
 
 

Sveikatos aktualijos

Kokia maudyklų vandens kokybė prieš šiltąjį savaitgalį?
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Aplinkos sveikatos skyrius informuoja, kad apibendrinant birželio mėnesio maudyklų vandens kokybės gautus tyrimų rezultatus 2,9 proc. tirtų maudyklų neatitiko Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimų.  
         Informacijos apie maudyklų vandens kokybę birželio mėnesio antroje pusėje nėra gauta iš Varėnos, Utenos, Zarasų rajonų ir ne visų Lazdijų rajone esančių maudyklų.
         Apibendrinant gautus birželio mėnesio maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatus, norime atkreipti dėmesį, kad vandens kokybė neatitiko Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ mikrobiologinių parametrų reikalavimų šiose maudyklose: birželio 20 d. buvo nustatytas 2,3 karto didesnis negu leidžiama higienos normoje žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml vandens Ignalinos rajono Ilgio ežere, birželio 26 d.  Tauragės rajono Jūros upėje - 1,2 karto, o birželio 21 d. Akmenės rajono Dabikinės (Sablauskių) tvenkinyje – daugiau kaip 1,8 karto žarninių lazdelių kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml. viršijo normą.
Taip pat nustatyta, kad rasta didesnis nei leidžiama higienos normoje žarninių lazdelių ir/ar žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų skaičius ir vandenyje prie poilsio zonų: birželio 19 d. Panevėžio mieste Nevėžio upėje Parko g. ir Skaistagalio parke, birželio 18 d. Panevėžio rajono Vadoklių seniūnijai priklausančiame Juodžio ežere ir Raguvos seniūnijai priklausančiame Šilų karjere, birželio 19, 22, 26 d. Šiaulių mieste Talšos ežere prie Salduvės parko, birželio 26 d. Dubysos upėje ties Daugokų kaimu ir Šilalės Ašučio tvenkinyje, todėl šiose vietose visuomenės sveikatos specialistai nerekomenduoja maudytis. 
Maudyklų vandens kokybė vertinama pagal 2 mikrobiologinius parametrus: žarninius enterokokus ir žarnines lazdeles. Atsižvelgiant į higienos normos reikalavimus, žarninių enterokokų turi būti ne daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 100 ml vandens, o žarninių lazdelių - ne daugiau kaip 1000/100 ml vandens. Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybės“ maudyklų vandens kokybės stebėsenos nuostatomis, nustačius trumpalaikę taršą, per 72 valandas turi būti paimtas papildomas mėginys vandens kokybės tyrimams atlikti, kuris patvirtintų taršos įvykio pabaigą ir sekantis mėginys – praėjus 7 dienoms po trumpalaikės taršos pabaigos. Institucija, atsakinga už paplūdimio administravimą, turi užtikrinti, kad maudymosi sezono metu informacija visuomenei paplūdimyje būtų skelbiama operatyviai.
           Visuomenė turi būti informuojama ir supažindinama su informacija apie vandens kokybę visuomenės informavimo priemonėmis per žiniasklaidą, savivaldybių internetinėse svetainėse, taip pat stenduose prie paplūdimių turi būti skelbiami naujausi vandens kokybės tyrimų rezultatai bei rekomendacija nesimaudyti ar draudimas, jei nustatyta tarša. 
           Informaciją apie maudyklų vandens kokybę kiekvienai apskričiai rasite Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro internetinės svetainės skiltyje „Maudyklos“, kuri atnaujinama iš karto gavus tyrimų rezultatus. 

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro 
Aplinkos sveikatos skyriaus 
visuomenės sveikatos administratorė 
Gražvydė Norkienė
 
 
© UAB Sveikatos ABC   Reklama
Dizaino sprendimas: Deform
Techninis sprendimas: PGS
“Sveikatos ABC”
Redakcijos adresas:
Inovacijų g. 4, LEZ, Kauno raj.
Tel. (8 37) 328008
Faks. (8 37) 338487
redaktore@sveikatosabc.lt